අහසින් එහා 2022 | සැප්තැම්බර් 9 හවස පහේ කණිසමට | CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

දැවුණු හදවත් සුවපත් කරන, නිවුණු හදවත් ස්නේහයෙන් පුරවාලන, විදුදැය බිමෙන් එහා ඈත ක්ෂිතිජ ඉම තරණයට, ප්‍රවීණතම හඬ පෞරුෂය ඔහු සූදානම්….!♥️  “ක්ෂිතිජ ඉම තෙක් හද විවර කරන්නට”       ✨ අහසින් එහා ✨ ප්‍රවීණ සංගීතඥ, කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ බාහිර කථිකාචාර්ය විශාරද ජගත් … Continued

අහසින් එහා 2022 | සැප්තැම්බර් 9 හවස පහේ කණිසමට |CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

තෙලිතුඩින් ගෙත්තම් වූ මනෝභාවයන් රසස්වර සමඟ මුසු කොට ගයා ප්‍රේමයෙන් දැවී ගිය සිත් සතන් ගීතයෙන් නිවා සනසා…🎶🎻  “ක්ෂිතිජ ඉම තෙක් හද විවර කරන්නට”       ✨ අහසින් එහා ✨  – සැප්තැම්බර් 9  – කිවි දා ( සිකුරාදා)  – හවස පහේ කණිසමට … Continued

13th Anniversary of CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

“ස්නේහ මනුදම් ” වෙනුවෙන් කෙරෙන සුහද ඇරයුමයි… 💌 වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමයේ 13 වන සංවත්සර සැමරුමට සමගාමීව සිදු කරනු ලබන, අප විශ්ව විද්‍යාලයේ පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු වල නිරතවෙමින් සුවිසල් මෙහෙවරක් ඉටුකරන අපේම ආදරණීය මව්වරුන් සහ පියවරුන් 70කට ආසන්න පිරිසක් සඳහා … Continued