“ජ’පුරට නෑගම්” | CSDS

posted in: Arunella, CSDS, Top Stories | 0

ආදරණීය පුංචි හිත්වලට ජ’පුරට පාර කියන්නට ශක්තියක් වෙමින් විද්‍යාර්ථයින්ගේ රාජධානියේ මං සරන්නට වෙන් වූ සොඳුරු නිමේෂය!!! ගිරිඋල්ල, වික්‍රමශීලා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ වාණිජ අංශයේ නංගිලා මල්ලිලා සමඟින් දෙසැම්බර් මස 5 වන දින සවස 2ට සුමංගල ශාලා පරිශයේ දී..♥️  ජ’පුරට නෑගම් “අරුණැල්ල” … Continued

අහසින් එහා 2022 | සැප්තැම්බර් 9 හවස පහේ කණිසමට | CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

දැවුණු හදවත් සුවපත් කරන, නිවුණු හදවත් ස්නේහයෙන් පුරවාලන, විදුදැය බිමෙන් එහා ඈත ක්ෂිතිජ ඉම තරණයට, ප්‍රවීණතම හඬ පෞරුෂය ඔහු සූදානම්….!♥️  “ක්ෂිතිජ ඉම තෙක් හද විවර කරන්නට”       ✨ අහසින් එහා ✨ ප්‍රවීණ සංගීතඥ, කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ බාහිර කථිකාචාර්ය විශාරද ජගත් … Continued

අහසින් එහා 2022 | සැප්තැම්බර් 9 හවස පහේ කණිසමට |CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

තෙලිතුඩින් ගෙත්තම් වූ මනෝභාවයන් රසස්වර සමඟ මුසු කොට ගයා ප්‍රේමයෙන් දැවී ගිය සිත් සතන් ගීතයෙන් නිවා සනසා…🎶🎻  “ක්ෂිතිජ ඉම තෙක් හද විවර කරන්නට”       ✨ අහසින් එහා ✨  – සැප්තැම්බර් 9  – කිවි දා ( සිකුරාදා)  – හවස පහේ කණිසමට … Continued