[UPDATED] පටිභාන සදහම් කතිකාවත | 2021 මැයි මස 25 වන අඟහරුවාදා දින ප.ව.6.00 සිට | වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය

posted in: CSDS, Top Stories | 0

???????????  මුලා  වූ හදවතට, අමා දිය පොදක් ස්පර්ශ කරනු වස්,                 පටිභාන?✨         සදහම් කතිකාවත ☸️ 2021 මැයි මස 25 වන අඟහරුවාදා  දින ප.ව.6.00 සිට, ☸️ සති බලය(Power of Mindfulness) තේමාව ඔස්සේ, ☸️ මීතිරිගල නිස්සරණ වනය ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති පූජ්‍ය උඩඊරියගම … Continued