“ජ’පුරට නෑගම්” | CSDS

posted in: Arunella, CSDS, Top Stories | 0

ආදරණීය පුංචි හිත්වලට ජ’පුරට පාර කියන්නට ශක්තියක් වෙමින් විද්‍යාර්ථයින්ගේ රාජධානියේ මං සරන්නට වෙන් වූ සොඳුරු නිමේෂය!!! ගිරිඋල්ල, වික්‍රමශීලා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ වාණිජ අංශයේ නංගිලා මල්ලිලා සමඟින් දෙසැම්බර් මස 5 වන දින සවස 2ට සුමංගල ශාලා පරිශයේ දී..♥️  ජ’පුරට නෑගම් “අරුණැල්ල” … Continued

අරුණැල්ල ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව සිදුකරන ECON MCQ වැඩමුළුව | CSDS

posted in: Arunella, CSDS, Top Stories | 0

අරුණැල්ල ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව සිදුකරන ECON MCQ වැඩමුළුව නොමිලේ පැවැත්වීමට කටයුතු සලසා ඇත. මෙමඟින් ඔබේ උසස් පෙළ විභාගයට මහඟු පිටුවහලක් සපයන අතරම අහිංසක දරු පිරිසකට පරිගණක විද්‍යාගාරයක් ද ඉදිවෙනු ඇත. තීරණාත්මක කඩඉම් විභාගය ජයගැනීමට  අප හා එක්වන්න.පහත පෝරමය පුරවා ලියාපදිංචි වන්න. … Continued

Arunalla 2018

This “Arunella” program is conducted to introduce career guidance to the schools and to guide advanced level students to plan their future. CSDS inaugurated this program in 2014 and were able to aware the students about the career planning after … Continued

Arunella 2016

posted in: Arunella, Top Stories | 0

This “Arunella” program is conducted to introduce career guidance to the schools and to guide advanced level students to plan their future. We inaugurated this program in 2014 and we were able to aware the students about the career planning … Continued