තුන්මංසල – සෝමරත්න දිසානායක* මහතා සමග | CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

සමහර සින්දු ඇහෙද්දී මේ සින්දුවේ තේරුම කියලා  තේරුමක් හිතා ගන්න ඇති. නෑ ඒ සින්දුවේ තේරුම හිතපු එකම නෙවෙයි කියලා ඔයාටම හිතෙන්න ඇති. සමහර විට මේ සැඳෑවෙදි ඒ  දැනුනු සින්දුවක්‌ වෙනස්ම රහකට අහන්න පුළුවන් වෙයි… තුන්මංසල සම්මානිත ප්‍රවීණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂක සෝමරත්න … Continued

“Mindfulness” දෙවන වැඩමුළුව – සතිපාසල පදනම (Sati Pasala Foundation) | CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

නිරවුල් මනසකින් සුවබරදිවියකට            සිත්දැහැන ▪️සතිමත්ව හිඳගැනීම හා සතිමත්ව ඇහුම්කන් දීම ඔස්සේ මනසේ පවතින ව්‍යාකූලතා මගහරවා ගනිමින් ඔබගේ මානසික නිදහස සුපෝෂණය කිරීමට පැවැත්වූ පලමු වැඩසටහන සාර්ථකව අවසන් විය. එලෙසම නිරවුල් සිතිවිලි වලින් හෙබිව මනසට සුවය සැලසීමට පියවරෙන් පියවර ඔබට ගෙන … Continued

පටිභානපොසොන් සදහම් දේශනය | 2021 ජූනි මස 25 වන සිකුරාදා දින පස්වරු 7.00 සිට | වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය

posted in: CSDS, Top Stories | 0

?????????? මුලා වූ හදවතට අමා දිය පොදක් ස්පර්ශ කරනු වස්, පටිභාන?✨ පොසොන් සදහම් දේශනය ☸️ මහමෙව්නා භාවනා අසපුවාසී පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමකගේ මෙහෙයවීමෙන් , ☸️ සම්මා ආජීව(ධාර්මික රැකියාවක් තෝරාගැනීම,බුදු දහම අනුව ඒ සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා සංවර්ධනය කර ගැනීම)තේමා කරගනිමින්, ☸️ … Continued

“How to begin mindfulness” – සතිපාසල පදනම (Sati Pasala Foundation) – Mindful School | CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

“නිරවුල් මනසකින් සුවබර දිවියකට “ ? සිත්දැහැන ? ▪ජීවිතයේ අරමුණු සිත හා එක්ව ජයගන්න, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය, සතිපාසල පදනම (Sati Pasala Foundation) – Mindful School හා එක්ව ‘How to begin mindfulness’ යටතේ පළමුවන වැඩමුළුව ගරු.අතුරුගිරියේ ධම්මවිහාරී … Continued