සතිපාසල පදනම – Mindfullness School හා එක්ව මෙහෙයවන සිත්දැහැන වැඩමුළු මාලාවේ හත්වන වැඩමුළුව

posted in: CSDS, Top Stories | 0

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය කඩුවෙල සතිපාසල පදනම (Sati Pasala Foundation) – Mindful School හා එක්ව මෙහෙයවන සිත්දැහැන වැඩමුළු මාලාවේ හත්වන වැඩමුළුව තේමාව : “Mentel Health” – මානසික සෞඛ්‍යය මෙහෙයවීම : මනෝ වෛද්‍ය විශේෂඥ පුෂ්පකුමාර කඳපොල ආරච්චිගේ [Dr … Continued

‘Shilpa Dhara’ special seminar series for 2021 O/L students, organized by the CSDS | 4th September 2021 at 9.30am

posted in: CSDS, Top Stories | 0

2021 අ.පො.ස. සා/පෙළ විභාගය සඳහා මුහුණ දෙන ඔබට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන ‘ශිල්ප ධාරා’ උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ පළමු දිනය හෙට දිනයෙන් ආරම්භ වේ. හෙට(04) දිනයේ පවත්වනු ලබන විද්‍යාව සම්මන්ත්‍රණය  සඳහා සම්බන්ධ zoom link එක පහතින් දැක්වේ.??? … Continued

සතිපාසල පදනම – Mindfullness School හා එක්ව මෙහෙයවන සිත්දැහැන වැඩමුළු මාලාවේ හයවන වැඩමුළුව

posted in: CSDS, Top Stories | 0

“නිරවුල් මනසකින් සුවබර_                     _දිවියකට “_           සිත්දැහැන “ආතතියට එරෙහිවීමේ මග එය හැර වෙනත් දෙයක් තෝරාගැනුමට අපට ඇති හැකියාවයි “ _WILLIAM JAMES _                                        එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපට නිරතුරු හමුවන විවිධාකාර වූ   ප්‍රශ්න අභියෝග වලට ආතතියෙන් පීඩානොවී මුහුණ දීමට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර … Continued