පටිභානපොසොන් සදහම් දේශනය | 2021 ජූනි මස 25 වන සිකුරාදා දින පස්වරු 7.00 සිට | වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය

posted in: CSDS, Top Stories | 0

??????????
මුලා වූ හදවතට අමා දිය පොදක් ස්පර්ශ කරනු වස්,

පටිභාන?✨

පොසොන් සදහම් දේශනය

☸️ මහමෙව්නා භාවනා අසපුවාසී පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමකගේ මෙහෙයවීමෙන් ,

☸️ සම්මා ආජීව(ධාර්මික රැකියාවක් තෝරාගැනීම,බුදු දහම අනුව ඒ සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා සංවර්ධනය කර ගැනීම)තේමා කරගනිමින්,

☸️ 2021 ජූනි මස 25 වන සිකුරාදා දින පස්වරු 7.00 සිට 8.30 දක්වා

☸️ Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවැත්වේ.

https://zoom.us/j/91431392784?pwd=Qjg4dVdLSlJQWitMT1hSOTlNLytJdz09
Meeting ID: 914 3139 2784
Passcode: 460109

ඔන්ලයින් අවකාශයෙන් විඩාපත් මනස ……
අමාදම් පැනින් සනසාලන්නට……
ඔබට කෙරෙන ඇරයුමයි මේ……
??✨
තෙරුවන් සරණයි! ?

#වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය

#ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

??????????