අලි ගහන කුඳරාවලියට Computer Lab එකක්

posted in: CSDS, Top Stories | 0

නිකවැරටිය – කුදරාවලි කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන තවත් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයක්.මේ ගමේ තියෙන පාසලේ ඉන්නේ සිසුන් එකසිය තිස් හතරයි.මේ පාසලට නිතර නිතර අලි කඩා වැදීම් සිදුවූවත් මේ දරුවන්ගේ උත්සහාවන්තබව නම් තවම නැවතිලා නෑ. කණගාටුදායකම දේ නම් විසි එක්වන සියවසේ තාක්ෂණික ගම්මානයකට පිය නඟන මේ ලෝකයේ, අපි ඉන්න අපේ රටේ මේ පුන්චි දරුවන් සතුව පරිගණක දැනුම ,තාක්ෂණික දැනුම නැතිම තරම් වීම.ඉතින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වෘත්තිය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය මඟින් මේ අරුණැල්ල 2021 ව්‍යාපෘතිය සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ අන්න ඒ අවශ්‍යතාව තෘප්තිමත් කිරීම උදෙසා.මෙහිදි පරිගණක විද්‍යාගාරයක් සහා පුස්තකාලයක් සැදීමේ ව්‍යාපෘතියක් සිදු කරනු ලබනවා. ඔබේ නොමසුරු පරිත්‍යාගයන් මෙයට එකතු කරන්න පුලුවන්.මොකද මේ දෙයින් කැලේක ඉන්න පුන්චි මල් පොකුරක් පිපෙන හැටි දවසක බලන්න පුලුවන් වෙන නිසා…

වැඩි විස්තර – මනුෂි -0768328442 | නෙත්මි -0713911137

සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමයේ නිල Facebook පිටුවෙන් (Career Skills Development Society) https://www.facebook.com/sjpcsds/