සතිපාසල පදනම – Mindfullness School හා එක්ව මෙහෙයවන සිත්දැහැන වැඩමුළු මාලාවේ හයවන වැඩමුළුව

posted in: CSDS, Top Stories | 0

“නිරවුල් මනසකින් සුවබර_
                    _දිවියකට “_
          සිත්දැහැන


“ආතතියට එරෙහිවීමේ මග එය හැර වෙනත් දෙයක් තෝරාගැනුමට අපට ඇති හැකියාවයි “
_WILLIAM JAMES _
                                      
එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපට නිරතුරු හමුවන විවිධාකාර වූ   ප්‍රශ්න අභියෝග වලට ආතතියෙන් පීඩානොවී මුහුණ දීමට

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය,  කඩුවෙල සතිපාසල පදනම  – Mindful School හා එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන,සිත් දැහැන වැඩමුළු මාලාවේ හයවන වැඩමුළුව…

Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ,

තේමාව : “Stress Free Life” – මානසික ආතතියෙන් තොර ජීවිතයක් ” 

මෙහෙයවීම :  මනෝ වෛද්‍ය විශේෂඥ පුෂ්පකුමාර කඳපොල ආරච්චිගේ [Dr Pushpakumara Kandapola Arachchige -මහරගම අපේක්ෂා රෝහල]

ස්තූතියි 

චතුරංගනී තෙන්නකෝන් 

වෘත්තීය  උපදේශිකා