ශිල්ප ධාරා ’22 | 04 May 2022 | CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

සුවහසක් සිසු සිසුවියන්ගේ නැණ පහන් දල්වනු වස් ජ ‘පුරෙන් තැනෙන අත්වැල

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය මඟින් සංවිධානය වන අ.පො.ස. සා/පෙළ විභාගය ඉලක්ක කරගත් විශේෂ උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව

ශිල්ප ධාරා ’22

විද්‍යාව

අද දින උදෑසන 8.00 සිට දහවල් 12.00 දක්වා

මෙහෙයවීම : උපුල් වීරසිංහ

දිරිගැන්වීමේ වැඩසටහන

මෙහෙයවීම : චනක ප්‍රසාප්

ZOOM මාධ්‍යය ඔස්සේ

https://us02web.zoom.us/j/85272726633?pwd=WTlOeFlNbUE3YXRTc1VzYjRsVHJ6QT09